21/01/2022

Ученици получиха сертификати от учебната си практика в общинската администрация

Кметът на Сливен Кольо Милев връчи днес сертификати на ученици от Професионалната  гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” в Сливен, завършили успешно учебната си практика в общинската администрация и други организации в община Сливен в рамките на проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът дава възможност за сътрудничество и пряка връзка между училището и бизнеса. В учебната практика за времето от 1 март до 15 септември се включиха 85 ученици от 12 клас, като 84 приключиха успешно и днес получиха своите сертификати. Сертификати връчиха още председателят на Районния съд в Сливен Ангел Гагашев и ръководители на партньорските институции. По думите на кмета работата в администрацията е дала на стажантите полезен практически опит, самочувствие и умение за работа в екип. „Някой от Вас ще се върнат на работа в администрацията, други ще изберат друг професионален път, но вярвам, че всеки от Вас ще намери мястото си в живота“, посочи кметът. Директорът на гимназията Лиляна Тодорова благодари на учениците и техните наставници за придобитите допълнителни компетенции по време на учебната практика и връчи сертификати на кмета и работодателите, осигурили стажантските места. Тодорова посочи, че са сключени 28 договора с 23 работодатели-партньори за осигуряване на реални работни места за провеждане на практическо обучение, и 52 договора с 49 наставници. Учениците са отработили общо 20 160 часа. След приключването и отчитането на практиката на всеки ученик  са изплатени стипендия в размер на 300 лв. Размерът на изразходваните средства по проекта до момента са 37 820 лв. Учебната практика е необходима за придобиване на практически умения по професиите - финансист, оперативен счетоводител, икономист-информатик, данъчен и митнически посредник и сътрудник в маркетингови дейности, каза още Тодорова. През практическо обучение в общинската администрация Сливен и общинските  предприятия, “Общинска охрана и СОТ – Сливен” ЕООД, “Земеделие, гори и водни ресурси” и  “Общински пазари” са преминали 30 ученици. Партньори на училището са още Районният съд в Сливен, “Антоний” ЕООД,; “Контабилите” ООД; “Информационно обслужване” АД; „Европейска група за имоти” ООД; ЕТ “Примагент – Виктория Тачева”; ЕТ “Импекс – Г Петя Янева”; “Ивет ИН” ЕООД; “Напоителни системи” АД, клон СреднаТунджа; “Дорис” ООД; “Седем” ЕООД; “Вини” АД; “Ай Еф Си груп” ООД; ГБ “Проджект” ООД; “Денс 91” ЕООД; “Полихром” ООД; “Савина 95” ЕООД; “Братя Зафирови” ООД; КПДК Речица.

Facebook Comments