30/11/2021

Областният управител Корнелий Желязков пред Радио Сливен Нет: Имаме реално изпълнима стратегия за развитие до 2020 година

 

 

Нели Димитрова: – Честит рожден ден, г-н Желязков! Обикновено на такъв ден човек си прави равносметка. Каква е вашата за свършеното до момента от Вас и екипа Ви като областна администрация?

Корнелий Желязков: – Благодаря за поздравленията! Най-важното е, че имаме Стратегия за развитие на областта в периода 2014-2020 г. и не само е налице като документ, но тя е строго обвързана с програмата на правителството. В нея се залага на развитието чрез преодоляване на социалните проблеми в областта. На първо място – повишаване на заетостта. За съжаление, наследството е много тежко – над 18 % безработица, по-голяма от средната за  страната. Залага се още на качествено образование и подобряване на жизнената среда в областта, обръща се внимание и на стимулиране на социално-икономическото развитие чрез доброто стопанисване и използване на държавна собственост /подробностите за Стратегията може да видите в рубриката Актуално на сайта на Областна администрация – Сливен – б.р./. Тъй като държавата няма преки стопански функции, идеята е обекти държавна собственост, към които има проявен инвеститорски интерес, да се предоставят за развитие на бизнеса, за развиване на социални услуги, здравеопазване в полза на гражданите, за развитие на културата. Не са много терените, с които разполага държавата на територията на област Сливен. Повечето от собствеността е на самите общини или на граждани и фирми. Процесът за предоставяне в собственост главно на община Сливен е започнал отдавна – поделенията, летище Бършен,  бившата Популярна банка. Разглеждам тези имоти като източник за осигуряване на условия за развитие на дейности на територията на областта. За имоти, които не се използват и се рушат или разграбват, следва да се предприемат спешни мерки за намиране на подходящи собственици, които да ги възстановяват.  Собствени остават главно терени на Минералните бани. Към тях има интерес, винаги е имало, но по различни причини не са били обявявани за продан. По моя преценка, в средата на декември – началото на януари може да бъде проведен търг за два терена от по 3 дка южно от баните, към които вече има интерес. Приблизителната им пазарна оценка е 80 хил. лв. на имот. Предстои възлагане на оценка от лицензиран инвеститор и насрочване на търг за продажбата им в най-кратки срокове. Данъчната оценка на имотите е под 10 хил. лв. и областният управител може да ги продава. Терените са отредени за изграждане на санаториум и такова е инвестиционното намерение. Съгласно сега действащия Закон за държавната собственост (ЗДС), областните управители не могат да продават имоти с данъчна оценка над 10 хил. лв. Въпросът е многократно повдиган на различни форуми, в т.ч. и пред премиера. Вече е внесено предложение в Народното събрание за изменение на ЗДС, съгласно което областните управители да имат възможност да продават имоти с данъчна оценка до 500 хил. лв. Това са важни стъпки за развитието на Сливенските минерални бани. Там трябва да бъде изградена и инфраструктура. Слабата степен на изграденост на инфраструктурата е проблем за инвеститорите. Следва да се изгради и канализационна мрежа и пречиствателна станция. Община Сливен следва сериозно да се ангажира с тези проблеми.

Н.Д.:Да попитам за съкращенията в Областната администрация тук – как се реализира това решение на правителството?

К.Ж.: – Реално. Според годишния план за издръжка са предвидени 67 хил. лв., а към 30 септември са изхарчени 72 хил. лв. Това означава, че към момента администрацията вече е в преразход. Затова съм разпоредил мерки за икономии, които влязоха в сила през третото тримесечие. За командировки през първото тримесечие на годината са изразходвани 1678 лв., през второто – 706 лв., а през третото – 483 лв. За горива за първото тримесечие са похарчени 5120 лв., за второто – 5060 лв., а за третото – 2287 лв. Предприети са и мерки за намаляване на разходите за електроенергия и отопление. В тази насока извършеното предишни години цялостно саниране на сградата на областна администрация оказва своя ефект.

Искам да подчертая, че е извършено и 10-процентното съкращение на персонала. Съкратени са двама души, един е освободен по негово желание. Има едно незаето място, което е за лице с увреждания. Проведен е конкурс, явили са се кандидати, но не са отговаряли на изискванията за заемане на длъжността. Мястото ще бъде отново обявено в законоустановения срок.

Н.Д.: – Какво е към момента състоянието в регистрационно-приемателния център в село Баня?

К.Ж.: – И към момента той е препълнен, при капацитет за 70 души, двойно повече са реално настанените в него. Особеното е, че все пак там има текучество – някои от настанените – около 20 човека седмично,  получават статут за хуманитарна помощ и освобождават места за 20-ина новонастанени. Няма проблеми с местното население, адаптацията на живущите у нас чужденци се осъществява нормално – осигурен е подслон, макар и  минимално са осигурени хората, имат достъп до джамия, могат да си купуват някои продукти и да си готвят, децата имат възможност да учат в училище в Нова Загора, има учител по български език, децата в предучилищна възраст се обгрижват от доброволци на БЧК, осигурено е медицинско обслужване. При нас сирийците са, нека да кажем, като в транзитен център, като после преминават в други страни от ЕС, където има по-голяма диаспора техни сънародници.

 Н.Д.: – Как работите в общинските съвети в областта? С кои общински съветници е най-трудно?

К.Ж. – Най-много редакции се налагат като предварителен контрол с предложенията от Общинския съвет в Сливен. Най-често грешките са технически, но има и случаи на незаконосъобразност и следва коригиране или изтегляне на решенията. Не можем да правим „сортиране на грешките”. За Популярна банка, например, очаквам по най-бързият начин да се пристъпи към реконструкция на сградата – дали общината ще си поеме ролята на собственик и ще извърши това с нейни средства или ще я продаде и новият собственик ще извърши реконструкция, но това трябва да стане бързо.

Н.Д.- Наближава Димитровден. Как се подготвяте Вие – като сливналия, като ръководител на администрацията, за празника?

К.Ж.: – Календарът е такъв, че този месец отбелязваме празниците и на Нова Загора, и Твърдица- на Петковден, а на 1 ноември е Денят на будителите – Ден на Котел.Тази година ще отбележим и 200-годишнината от кончината на Софроний Врачански. Предвидена е специална програма за събитието.

А за Димитровден – празника на Сливен –  както и в стари времена този празник е ден  за равносметка на стопанската година, така и сега дано община Сливен да отчете много добри и добре свършени дела.

 

 

Facebook Comments