Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
Община Сливен обсъди Регионалeн генерален план за водоснабдяване и канализация – Радио СливенБГ
10/08/2022

Община Сливен обсъди Регионалeн генерален план за водоснабдяване и канализация

Община Сливен обсъди и съгласува Регионалния генерален план /РГП/ за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, възложен от Министерството на регионалното развитие и изработен в съответствие със Закона за водите. Това съобщи на редовната пресконференция на общинското ръководство днес заместник-кметът по строителството и устройство на територията Иван Манчев.  Той уточни, че след обсъждане е взето решение в обхвата на РГП да се включат вилната зона на Сливен и други селищни образования. Регионалният генерален план е за период от 25 години и има за цел да определи приоритетните инвестиции за рехабилитация, ремонт и реконструкции на съществуващи и изграждането на нови мрежи и съоръжения за водоснабдяване  и за събиране и пречистване на отпадни води. През следващия програмен период ще бъдат финансирани само инвестиционни проекти, които са предвидени в РГП и в инвестиционните програми към него.  Планът е обсъден със специалисти и компетентни институции от ВиК сектора в общината, с представители на ВиК дружеството, проектанти и специалисти от Камарата на строителните инженери. 
Проектът е разработен от „Ежис инфраструктура България” ДЗЗД. Съгласно решение на регионалния министър от 2009 г. обособената територия съвпада напълно с административните граници на област Сливен. След съгласуване в общината Регионалният план ще се разглежда от Областен съвет за развитие на 24 октомври и на заседание на Общото събрание на асоциацията по ВиК на 7 ноември 2013 г. Кметът, а при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг представител на общината на Общото събрание на ВиК. Във ВиК асоциацията община Сливен участва с 33%. Участието на държавата е 51%. В дружеството влизат и общините Твърдица и Нова Загора. До края на ноември РГП ще бъде внесен в Министерството на регионалното развитие.

Сн. РСН

About Post Author

Facebook Comments