25/10/2021
Областният управител одобри плановете за имоти по параграф 4  в пет села

Областният управител одобри плановете за имоти по параграф 4 в пет села

Със заповеди на областния управител на област Сливен са одобрени плановете на новообразуваните имоти за земи по параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, както следва:

– заповед №РД-11-09-003 / 20.11.2018 г. за местност Гючмя в землището на с. Гергевец и кв. 3 и 4 в с. Гергевец, община Сливен, област Сливен;

– заповед  №РД-11-09-004 / 20.11.2018 г. за местности в землището на с. Николаево, община Сливен, област Сливен;

– заповед  №РД-11-09-005 / 20.11.2018 г. за местности Бешеклий, Киризлика, Бадемите, находящи се в землището на с.Селиминово , община Сливен, област Сливен;

– заповед  №РД-11-09-006 / 20.11.2018 г за местност Оришлика, находяща се в землището на с.Чинтулово, община Сливен, област Сливен.

Заповедите са обнародвани в Държавен вестник бр.101 от 07.12.2018 г. Заинтересованите могат да се запознаят с плановете на новообразуваните имоти в сградата на Община Сливен. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават чрез областния управител на област Сливен пред Районен съд-Сливен в 14-дневен срок от обнародването на заповедите в Държавен вестник.

Със заповед № РД-11-09-007 / 20.11.2018 г. на областния управител на област Сливен са одобрени планове на новообразуваните имоти за земи по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи заместности Мечи-камък-изток, Мечи-камък-запад, Щоките, Ценино-запад, находящи се в землището на с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник бр.101 от 07.12.2018г. Заинтересованите могат да се запознаят с плановете на новообразуваните имоти в сградата на Община Нова Загора. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават чрез областния управител на област Сливен пред Районен съд-Нова Загора в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник.

Facebook Comments