Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
Планираните приходи в проектобюджета на Община Сливен за 2019 г. са над 92 млн лева – Радио СливенБГ
24/09/2022
Планираните приходи в проектобюджета на Община Сливен за 2019 г. са над 92 млн лева

Планираните приходи в проектобюджета на Община Сливен за 2019 г. са над 92 млн лева

Стефан Радев: Затвърждават се положителните тенденции при изпълнението на бюджета на Общината

,,Тази година сме се постарали за по-голяма съпоставимост да представим бюджета за 2019 година, сравнен с този от предходната година„. Това заяви  кметът Стефан Радев по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. Той подчерта, че през последните години, се затвърждават положителните тенденции, бюджетът да се изпълнява във все по-голяма степен. ,,Очакваме и тази година изпълнението да е по-добро от миналата, и да стигнем до 100 % изпълнение от това, което сме запланували. Това е правилната посока в бюджетната политика“, посочи кметът Радев. Той припомни, че преди три години изпълнението на бюджета на Общината се е движело в рамките на 55-60%.

Планираните приходи в проектобюджета на Община Сливен за 2019 г. са общо 92 030 824 лв.

При съставяне на проекта за бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики – актуализирана бюджетна прогноза на Община Сливен за периода 2019 – 2021 г., отчет на бюджета на Общината за 2017 и към 30 ноември 2018 г., уточнен общински бюджет към 30 ноември 2018 г., План за финансово оздравяване на Община Сливен, приет с решение на Общинския съвет. За държавните дейности разходите са определени: Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., утвърдени натурални показатели за 2019 г., стандарти за финансиране за 2019 г., приети с решение на Министерски съвет, без преходни остатъци от предходни години, при минимална работна заплата от 560 лв.

Разходната част на бюджета е в размер на 92 030 824 лв. Тя включва създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети и задачи за 2019 г., в това число планът за финансово оздравяване, финансовото осигуряване на предложенията, направени от кметствата и бюджетните заведения, настъпилите структурни промени в натуралните показатели на бюджетните заведения, ръст на разходите за възнаграждения, свързан с размера на минималната работна заплата – от 510 лв. през 2018 г., на 560 лв. за 2019 г., осигуряването на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги.

,,Ще успеем да осъществим намеренията си в повече аспекти, да реализираме повече инвестиции, същевременно с това, няма да има увеличение на местните данъци и такси“, заяви още кметът Стефан Радев. Той допълни, че Общината планира да увеличи средствата за подпомагане на спорта, да ремонтира някои от спортните бази, така че да може да се създаде по-добра инфраструктура, и подобряване на качеството на живот за гражданите като цяло. ,,Много по-голяма част от средствата ще се превърнат в реални политики днес за хората, и няма да се изразходват за натрупани стари задължения“, заяви в заключение кметът.

Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен се проведена 28 декември в зала „Май“. На него присъстваха ръководители на бюджетни звена, кметове на кметства и граждани.

About Post Author

Facebook Comments