21/01/2022
Минималната работна заплата става 560 лв. от днес

Минималната работна заплата става 560 лв. от днес

Според правителственото решение размерът на минималното възнаграждение се повишава с 9,8 процента в сравнение с 2018 година. Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот. От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата е 3,37 лева.

С 20% се увеличават учителските заплати от днес. Нарастването се очаква да допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

Максимален осигурителен доход от 3000 лева и нова формула за изчисляване на пенсиите влизат в сила от днес. Въпреки че беше планирано отпадане на тавана за новите пенсии, това няма да се случи, след като правителството заложи запазването му за всички пенсии от тази година.

От 1 януари се увеличават изискваните стаж и възраст за пенсиониране на жените и мъжете, както е заложено в Кодекса за социално осигуряване – жените могат да излязат в пенсия при навършени 61 години и четири месеца, а мъжете – при навършени 64 години и два месеца.

Ще бъде нова и формулата за изчисляване на пенсиите, отпуснати след края на 2018 година – в нея ще влиза само доходът, върху който са внасяни осигуровки след 1 януари 2000 година, а ако човек няма осигурителен стаж след тази дата, ще се взема наличният доход, независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Във формулата е заложен и таван на индивидуалния коефициент при изчисляване на размера на бъдещата пенсия. Освен това тежестта на година осигурителен стаж се замразява на 1.2 процента, въпреки предвиденото постепенно нарастване. Тежестта на годините има значение при преизчисляването на пенсиите от 1 юли. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи от 207 на 219 лева, а всички пенсии, отпуснати до края на 2018 година, ще се вдигнат с 5.7 процента. През тази година минималното обезщетение за безработица ще бъде 9 лева на ден, а максималното – 74 лева на ден.

Facebook Comments