30/11/2021
В област Сливен са подадени 3483 заявления за  безплатна електронна винетка

В област Сливен са подадени 3483 заявления за безплатна електронна винетка

Право на безплатни електронни винетки, съгласно Наредба №Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Съгласно Наредба №Н-19 от 2 декември 2008 г., лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане имат право да получат безплатна годишна електронна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

Право на безплатна винетка имат и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

От 01.01.2019 г. до 25.02.2019 г. в област Сливен са подадени 3483 бр. заявления-декларации за получаване на безплатна електронна винетка, както следва:

          ДСП – Котел – подадени 273 бр. заявления-декларации;

          ДСП – Нова Загора – подадени 686 бр. заявления-декларации;

          ДСП – Сливен – подадени 2 292 бр. заявления-декларации;

          ДСП – Твърдица – подадени 232 бр. заявления-декларации.

Броят на отказаните заявления-декларации е 14 бр., като причините за направените откази са следните:

– лицето има издаден винетен стикер с неизтекъл срок на валидност и подава заявление-декларация за получаване на електронна винетка за друг лек автомобил – 8 случая;

– обем на двигателя и мощност, надвишаващи определените в Закона за пътищата – обем до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 kW(160 к.с.) – 3 случая;

– автомобила, за който се иска получаване на електронна винетка е товарен – 1 случай.

Лицата могат да извършват проверка за издадената електронна винетка на място в Дирекции „Социално подпомагане”, както и на електронната страница на Агенция за социално подпомагане чрез посочен линк. При посещение на линка, проверката се извършва чрез въвеждане в полетата на ЕГН на правоимащо лице и регистрационен номер на автомобила му, след което системата визуализира информация за заредената електронна винетка в АПИ и срока на валидността й.

Facebook Comments