30/11/2021
Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация  в Твърдица

Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация в Твърдица

      Днес в Община Твърдица се проведе изнесена приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

По време на приемните регионалният представител на Комисията консултира хората, срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба. Факт е промененото разбиране за понятието „дискриминация“. Преди години често хората свързваха това понятие предимно с различните етнически групи. Сега номер едно сред оплакванията са неравното третиране по признаците „възраст“ и „увреждане“. Най-често оплакванията са свързани с недостъпна архитектурна среда, ТЕЛК решения и последиците от тях, дискриминация на работното място и др.

Facebook Comments