28/10/2021
Спортен празник в Сливен

Спортен празник в Сливен

В Общностен център – Сливен днес се проведе спортен празник, посветен на децата от първата група към услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност за равен старт в училище“. От името на заместник – кмета Пепа Чиликова бяха раздадени грамоти и награди на всички участници.

Екипът на Общностен център – Сливен, с ръководител Георги Петров, пожелават на бъдещите първокласници много успехи в обширния океан на знанието.

Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства – Сливен“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Pin It

Facebook Comments