Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
Процедура за възлагане на обществена поръчка – Радио СливенБГ
12/08/2022
Процедура за възлагане на обществена поръчка

Процедура за възлагане на обществена поръчка

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание, по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, чрез изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки“

Решението е публикувано в АОП под номер 935937

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=935937&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 935936

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=935936&mode=view

Pin It

About Post Author

Facebook Comments