25/10/2021
Извънредно заседание на Общинския съвет в Твърдица се проведе днес

Извънредно заседание на Общинския съвет в Твърдица се проведе днес

58-мо, извънредно, заседание на Общински съвет – Твърдица се проведе днес. Две бяха тласуваните точки в дневния ред, предложен от председателя на съвета Валентин Лазаров. 

1. Предложение с изх.№ 1295/07.10.2019 год. Относно: Упълномощаване на представител в извънредното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен и неговите правомощия.

2. Предложение с изх.№ 1296/07.10.2019 год. Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиян Николаев Илиев от гр.Шивачево, ул.”Кольо Славов” № 7.

Facebook Comments