18/05/2022
Награждават заслужили граждани със значка

Награждават заслужили граждани със значка

Със заповед на Румен Иванов,  изпълняващ длъжността Кмет на Община Сливен, по повод Деня на Сливен, със значка се награждават:

1  Старши комисар Димитър Величков – директор на Областна дирекция на МВР – Сливен, за проявен професионализъм и особени заслуги при изпълнение на служебния му дълг;

2.Инспектор Панайот Стоянов Байков – разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при Районно управление на МВР – Сливен, за проявен професионализъм и принос при изпълнение на служебните му задължения, свързани с противодействие на престъпността на територията на община Сливен;

3.   Инспектор Владимир Тодоров Марлов – разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при Районно управление на МВР – Сливен, за проявен професионализъм и принос при изпълнение на служебните му задължения, свързани с противодействие на престъпността на територията на община Сливен;

4.Инспектор Руско Стефанов Илиев – полицейски инспектор в група „Териториална полиция“ при Районно управление на МВР – Сливен, за проявен професионализъм и принос при изпълнение на служебните му задължения по осигуряване на добър обществен ред, сигурността на гражданите и безопасността на движението при провеждане на културни и спортни прояви, организирани от община Сливен, както и решаване на проблеми, свързани с паркирането на МПС в централната градска част на гр. Сливен, контрол над амбулантната търговия и питейните и увеселителни заведения на територията на гр. Сливен;  

5.   Мл. експерт Елена Георгиева Славова – мл. полицейски инспектор в група „Териториална полиция“ при Районно управление на МВР – Сливен, за проявен професионализъм и принос при изпълнение на служебните й задължения по осигуряване на добър обществен ред, сигурността на гражданите и безопасността на движението при провеждане на културни и спортни прояви, организирани от община Сливен, както и решаване на проблеми, свързани с паркирането на МПС в централната градска част на гр. Сливен, контрол над амбулантната търговия и питейните и увеселителни заведения на територията на гр. Сливен;  

6.  Мл. инспектор Веселин Евгениев Димитров – ст. полицай в група „Охрана на обществения ред“ при Районно управление на МВР – Сливен, за принос за осигуряване и опазване на обществения ред, предотвратяване и разкриване на престъпления, превенция и противодействие на престъпността на територията на община Сливен;

7. Мл. инспектор Антон Веселинов Митев – ст. полицай в група „Охрана на обществения ред“ при Районно управление на МВР – Сливен, за принос за осигуряване и опазване на обществения ред, предотвратяване и разкриване на престъпления, превенция и противодействие на престъпността на територията на община Сливен;

8.  Мл. експерт Евгени Василев Жеков – мл. полицейски инспектор в участък „Петолъчка“ при Районно управление на МВР – Сливен, за принос за осигуряване и опазване на обществения ред, предотвратяване и разкриване на престъпления, превенция и противодействие на престъпността на територията на участък „Петолъчка“;

9.  Мл. експерт Петър Добрев Славов – командир на отделение в участък „Надежда“ при Районно управление на МВР – Сливен, за принос за осигуряване и опазване на обществения ред, предотвратяване и разкриване на престъпления, превенция и противодействие на престъпността на територията на участък „Надежда“;

10.  Мл. експерт Иван Георгиев Иванов – мл. полицейски инспектор в участък „Запад“ при Районно управление на МВР – Сливен, за принос за осигуряване и опазване на обществения ред, предотвратяване и разкриване на престъпления, превенция и противодействие на престъпността на територията на участък „Запад“;

11. Инспектор Милен Йорданов Русев – инспектор в група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнението на служебния му дълг;

12.  Мл. експерт Дичо Митков Баев – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнението на служебния му дълг;

13 Мл. инспектор Димитър Динков Димитров – ст. пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнението на служебния му дълг;

14.Мл. инспектор Тодор Йорданов Илиев – водач на специален автомобил в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнението на служебния му дълг;

15.  Д-р Генка Далакчиева – член на Областен съвет на Български червен кръст – Сливен и дългогодишен председател на Общински съвет на Български червен кръст – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на гражданския й дълг;

16. Д-р Кирил Славов – член на Общински съвет на Български червен кръст – Сливен, член на Доброволен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи и лектор по Първа долекарска помощ, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на гражданския му дълг;

17.   Д-р Христо Василев – член на Доброволен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи и лектор по Първа долекарска помощ, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на гражданския му дълг;

18.  Д-р Весела Колева – доброволец и лектор по Първа долекарска помощ, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на гражданския й дълг;

19.     Д-р Стоян Митков – доброволец и лектор по Първа долекарска помощ, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на гражданския й дълг;

20.  Маргарита Устабашиева – медицинска сестра, член на Общински съвет на Български червен кръст – Сливен и председател на дружество „Д-р Камбосев“ на Български червен кръст в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на гражданския й дълг;

21.   Д-р Саша Стефанова Йорданова-Вълканова – лекар в „Отделение по анестезиология и интензивно лечение“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

22.   Д-р Диана Динева Гугова – началник „Отделение по акушерство и гинекология“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

23.Ст. акушерка Анка Георгиева Димитрова – ст. акушерка в „Отделение по акушерство и гинекология“ Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

24.  Ст. медицинска сестра Пенка Иванова Динкова – старша медицинска сестра в „Отделение по хирургия“ Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

25.   Мирена Миткова Янкова – медицинска сестра в „Отделение по анестезиология и интензивно лечение“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

26.   Дуранджа Ибриям Миткова – медицинска сестра в „Отделение по ортопедия и травматология“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

27.   Д-р Тодор Петров Бакалов – лекар, гастроентеролог в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния му дълг;

28.   Д-р Денислав Мерджанов Башев – лекар, специалист по съдова хирургия в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния му дълг;

29.   Д-р Пенка Ганева Димова-Ценкова – лекар, специалист по реанимация и анестезиология в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

30.  Д-р Таня Борисова Белева – лекар, специалист по нервни болести в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

31. Д-р Гасан Фарах – лекар, специалист по ендокринология в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния му дълг;

32.  Петя Михова Пеева – старша медицинска сестра в „Отделение по кардиология“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

33. Димитринка Стефкова Стойчева – старша медицинска сестра в „Отделение по гастроентерология“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

34.  Анастасия Георгиева Гяурова-Владимирова – медицинска сестра в „Отделение по гастроентерология“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

35.   Зинаида Петкова Брагарушева – медицинска сестра в „Отделение по нервни болести“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

36.   Станимира Савова Парушева – рентгенов лаборант в „Отделение по образни диагностика“ в Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

37.  Д-р Събина Василева Петканска-Вълева – лекар – хирург в Специализирана хирургична болница за активно лечение „Амброаз Паре“ – Сливен, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

38.   Мелиха Юсеинова Исамилова – акушерка в Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Ева“, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

39. Нефизе Рамаданова Алиева – акушерка в Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Ева“, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

40. Гина Димитрова Михнева – акушерка в Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Ева“, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

41.  Д-р Ванушка Емилова Петрова – лекар, специалист по пулмология и фтизиатрия в отделение „Вътрешни болести“ в Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен към Военно-медицинска академия – София, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг;

42. Галя Иванова Петрова – медицинска сестра в Сектор „Информационно осигуряване и здравноосигурителен надзор“ в Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен към Военно-медицинска академия – София, за проявен професионализъм и заслуги при изпълнение на служебния й дълг.

Pin It

Facebook Comments