28/10/2021
Библиотека „Зора“ подарява читателски карти

Библиотека „Зора“ подарява читателски карти

На 1 ноември – ден на народните будители – Библиотека „Зора“ подарява читателски карти на всички желаещи. Библиотеката обяви празника и за  ден на отворените врати. Всички посетители ще получат като подарък читателска карта, а настоящите читатели могат да върнат забавени библиотечни материали без глоба. Посетилите ни граждани ще бъдат запознати с услугите, които предлага библиотеката, както и с възможностите за дистанционен достъп до информация.

Pin It

Facebook Comments