28/06/2022
Обсъжда се Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Твърдица

Обсъжда се Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Твърдица

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация e публикуван на сайта на Община Твърдица.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Твърдица на адрес: обл. Сливен, гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1 или на следния електронен адрес:[email protected]

Facebook Comments