30/11/2021
Заявления за продажба на мартеници – до 3 февруари

Заявления за продажба на мартеници – до 3 февруари

Базарът за продажба на мартеници в Сливен ще се проведе от 10 февруари до 1 март

Традиционният базар за мартеници в Сливен ще се проведе от 10 февруари до 1 март. Със заповед на кмета Стефан Радев са определени и следните места за търговия на открито:

–         бул. „Цар Освободител“

–         ОП „Общински пазари“

–         Микропазари в кварталите „Българка“, „Сини камъни“, „Дружба“ и „Даме Груев“.

Таксата за търговия с мартеници е определена в Наредбата за определяне и администриране на местни данъци и такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. Те са съответно 4 лв./кв. м. на ден за централна градска част и 3,5 лв./кв. м. за кварталите на града. Не се допуска ползването на повече от две места от един търговец. Заявления се подават от 3 февруари, като таксата се заплаща предварително.

Pin It

Facebook Comments