22/01/2022
Твърдица: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Твърдица: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 25.02.2020 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища в срок до 30 дни от публикуване на настоящето съобщение в информационния център на общината или на имейла на общината.

[email protected]

Facebook Comments