18/05/2022

Ремонт на обекти от четвъртокласната общинска пътна мрежа ще обсъждат съветниците на сесия в Сливен този четвъртък

Паричната гаранция, която наемателите на общинските жилища трябва да внесат при настаняването си в общинско жилище от размера на тримесечния наем да се намали до размера на едномесечен наем, предлага на Общинския съвет кметът на Сливен Кольо Милев.

Общинската администрация прави тази промяна в Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество, която ще бъде гласувана на сесия на Общинския съвет на 28 ноември.

„Това е една социална мярка. Убедихме се, че такава промяна е необходима, тъй като много от наемателите не могат да си позволят такъв депозит и се стига до неосъществяване на договорите за наем”, посочи кметът.

Кметът съобщи, че внася и предложение, свързано с актуализиране на базисните пазарни цени за наем общински жилища и наемните цени на нежилищни недвижими имоти, които се оказват по-високи от настоящите пазарни оценки. По думите му те не са променяни от 2005 г., в пъти са по-високи от пазарните и затрудняват отдаването на имотите и помещенията.

Според Милев друга важна точка е приемането на списъка за ремонт на обекти от четвъртокласната общинска пътна мрежа. Списъкът включва 15 обекта за основен ремонт, рехабилитация или поетапна реконструкция. Придружен е с предложения за размера на средствата за всеки отделен участък в зависимост от финансовия ресурс – целевата субсидия, която използваме от държавата и собствените средства.

Към предвидените 59 точки в дневния ред на сесията в четвъртък, общината ще внесе за разглеждане две допълнителни – нови мерки за изграждане на пътища в общинските гори и за включване на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД в състава на областната болница „Д-р Иван Селимински”.

Милев посочи, че не е целесъобразно в момента общината самостоятелно да отделя финансови средства за Кожния диспансер. Може би ще се наложи да се предостави и цялата база на диспансера, като по този начин общината ще увеличи актива си в областната болница.

Общинските съветници ще разгледат други предложения за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост, продажба на имоти, както и актуализацията на бюджета.

 

Facebook Comments