28/10/2021

„Нулева толерантност срещу трафика на хора” и във фитнеса

Доброволците към Местната комисия за борба с трафика на хора направиха информационна акция във фитнес център в Сливен.  Тяхното посланието беше „Нулева толерантност срещу трафика на хора”.

 

Младежите раздадоха брошури на всички присъстващи в спортната зала, с информация как да се предпазят от явлението „трафик на хора”, контактите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на местните структури към нея, както и координатите на дипломатическите представителства на Република България в чужбина.

 

В инициативата се включиха и двама доброволци от Испания и Италия, които в рамките на една година ще бъдат част от доброволческия екип на МКБТХ – Сливен, по програмата „Младежта в действие“ на Европейската Комисия в партньорство с Младежки дом – Сливен.

 

След информационната акция, доброволците бяха поканени  да се включат в  тренировката по Тае бо. Предвиждат се бъдещи съвместни инициативи с фитнес центъра. 

Facebook Comments