25/10/2021

Община Сливен организира Коледен и Новогодишен базар

От 12 до 31 декември община Сливен организира Коледен и Новогодишен базар по бул. ”Цар Освободител”. На базара ще се предлагат потребителски стоки. Продажбата на естествени коледни елхи ще се извършва западно от Райфайзенбанк.  На базара се разрешава продажбата на ръчно изработени сувенири, художествена керамика, детски играчки, дребни подаръчни комплекти и коледни аксесоари.  Забранява се продажбата на цигари и алкохол, пиротехнически изделия и взривни вещества, които създават опасност за живота и здравето на гражданите, хранителни стоки и конфекция.  Заявление по образец се подава в Информационния център на общинската администрация по реда на чл.12 от общинска наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност.  Дейността на базара се регламентира със заповед на кмета на община Сливен Кольо Милев, издадена на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен. Запознати са длъжностните лица и Областната дирекция по безопасност на храните за сведение и контрол по изпълнението й.

Facebook Comments