30/11/2021

Публично обсъждане на Бюджет – 2014 днес в Сливен

Обсъждането ще се проведе в зала „Май” от 16 ч. Днес. За дискусията са поканени гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други.

Facebook Comments