Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
Десислава Танева за важността на малките земеделски стопанства – Радио СливенБГ
12/08/2022

Десислава Танева за важността на малките земеделски стопанства

По време на кръгла маса в Балчик, организирана от евродепутата от ПП ГЕРБ Преслав Борисов, бяха представени приоритетите на ГЕРБ за прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) в България за новия програмен Период 2014 – 2020 г.  За първи път политическа партия в България представя по какъв начин европейското законодателство в сферата на земеделието би могло да се приложи с цел то да бъде в най-голяма полза за земеделските производители в България.  Преслав Борисов откри събитието, представяйки реформата на ОСП след гласуването й в Европейския парламент на 20-ти ноември, като постави акцент върху възможностите, които ЕС предоставя за земеделския сектор.  По време на дискусията народният представител от ГЕР-Сливен Десислава Танева и експертната група по земеделие към ПП ГЕРБ представиха позицията на партията за това какво трябва да бъде националното решение за прилагането на ОСП, с цел по-голяма ефективност и полза за българските земеделци, и направи анализ за сегашата ситуация на сектора в страната.  Танева изрази виждането, че в дългосрочен план развитието на българското земеделие трябва да се обвърже с тенденциите на световното развитие на сектора, без разбира се да се игнорират настоящите проблеми в национален план. Основните предизвикателства в национален план са развитието на пазарноориентираните производители, тяхната роля за по - високи доходи на работещите в сектора и обезпечаването на хранителната сигурност на населението, както и създаване на условия за преустановяване на обезлюдяването на селските райони и запазването на традиционните и специфичните земеделски производства.  Приоритет на ПП ГЕРБ при разраборването на Програмата за развитие на селските райони е повишаването на конкурентоспособността на земеделските стопанства.  Десислава Танева акцентира на важността на малките земеделски стопанства, подпомагането на активните фермери, обвързаното плащане и инвестирането в иновации и нови технологични решения. Тя също така подчерта, че специално внимание следва да се отдели на създаването на модерна хидромелиоратовна мрежа в страната, както и да се създадат възможности за подпомагане на всички форми на сдружаване на земеделските производители.  Относно директните плащания, позицията на ПП ГЕРБ е категорична: чрез обществен финансов ресурс следва да се подпомогнат земеделски производители, които осигуряват обществени блага: обезпечават хранителната сигурност на населението, полагат грижи за опазването на околната среда и биоразнообразието и са съпричастни с фискалната политика на държавата.  В следващия програмен период е необходимо да се осигурят стабилни и постоянно увеличаващи се базови плащания на площ. В същото време, трябва да се разработи национално законодателство, което да обезпечи получаването на директни плащания само от активни земеделски производители. Относно младите земеделски производители ГЕРБ смята, че те трябва да получат допълнителни 5% директни плащания за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

About Post Author

Facebook Comments