21/01/2022
Ценен тъкачен стан с името на Мария Луиза съхраняват в Музея на текстилната индустрия в Сливен

Ценен тъкачен стан с името на Мария Луиза съхраняват в Музея на текстилната индустрия в Сливен

В Музея на текстилната индустрия постъпва интересен и ценен тъкачен стан, произведен през далечната 1893 г. от английската фирма Hattersley&Crompton. Това съобщават от музея. В България има запазени единични такива образци, като единствената машина, която и днес работи, се намира в постоянната експозиция на Текстилния музей. Такива машини са внасяни за нуждите на текстилната индустрия от периода на ускорената индустриализация на страната след Освобождението. В чест на княгиня Мария-Луиза Бурбон-Пармска, която сключва брак с княз Фердинанд на 8 април 1893 г., на тези станове на кирилица е изписван надпис „Мария Луиза“.

До този момент машината е съхранявана в Текстилното училище в Сливен – ПГTO „Добри Желязков“, професионално училище със 137 годишна история, което и днес подготвя специалисти за текстилната промишленост. След приключване на процедурата по включване на стана в музейния фонд, той ще бъде напълно реставриран.

Pin It

Facebook Comments