28/10/2021
Одобрени са 518 контрольори и придружители

Одобрени са 518 контрольори и придружители

518 контрольори и придружители са одобрени на заседание на Общинската преброителна комисия в Сливен. При предстоящото преброяване в община Сливен ще бъдат ангажирани 358 преброители и 110 контрольори. Осигурени са и резервни преброители и контрольори. Списъкът на одобрените ще бъде оповестен до 18 декември 2020 година на интернет страницата на община Сливен – секция „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021″, както и на информационните табла в сградата на Община Сливен.

Срокът за набиране на преброители и контрольори приключи на 16 ноември.

Pin It

Facebook Comments