21/01/2022
До 20 януари фирмите могат да кандидатстват за оборотен капитал

До 20 януари фирмите могат да кандидатстват за оборотен капитал

До 20 януари 2021 г. е срокът за подаване на проектни предложения по процедурата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, припомнят от Областен информационен център Сливен.

Право да кандидатстват имат микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 01.10.2020 г. като юридически лица или еднолични търговци, съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в допустимите по процедурата икономически сектори съгласно КИД 2008.

Задължително условие е кандидатите да са преустановили или ограничили частично своята дейност, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед №РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Всяко предприятие може да подаде само едно проектно предложение, което включва всички негови обекти, засегнати от въведените ограничения.

Съгласно изискванията, размерът на безвъзмездна финансова помощ, която кандидатите ще получат, е 10% или 20% от реализирания оборот за същия период на предходната година, но не повече от 150 000 лв. За обекти, открити след 1 януари 2020, размерът на финансовата подкрепа ще се изчислява спрямо оборота за октомври 2020 г.

Средствата ще се предоставят на фирмите чрез банков превод в срок до седем работни дни от одобрението на проекта и след одобряването на нотификацията на програмата от Европейската комисия. Финансирането може да се използва за покриване на текущите нужди на кандидата и извършване на разходи за оперативен капитал.

Бюджетът по схемата се осигурява от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е в размер на 156 млн. лева.

Целта е да се предостави навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и да се гарантира стабилност на работните места.

Формулярът за кандидатстване по процедурата се подава по електронен път, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите: https://inetdec.nra.bg/eservices.html.

Пълният пакет документи по операцията е публикуван на следния линк: https://nap.bg/page?id=799.

Всички заинтересовани лица могат да получат допълнителна информация за изискванията по процедурата чрез Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, както и на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..“>Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Pin It

Facebook Comments