28/10/2021
Oт 1 април Библиотека „Зора” възобновява обслужването на читатели

Oт 1 април Библиотека „Зора” възобновява обслужването на читатели

Oт 1 април  2021 г.  Библиотека „Зора” възобновява обслужването на читатели, при спазване на определените противоепидемични изисквания. Всички потребители трябва да влизат с маска и да ползват предоставените дезинфектанти и спазване на дистанция от 1,5 метра. Отделите разполагат с дезинфектант за ръце и ежедневно се извършва неколкократна дезинфекция. Максималният брой на посетителите, които могат да присъстват едновременно в залите,  е двама, като времетраенето на престоя е до 1 час, съобщиха от библиотеката. Към този момент не е разрешено ползването на настолните компютърни конфигурации в библиотеката. Не се допускат посетители извън зоните за обслужване.

Остава и възможността за информационно обслужване онлайн при постъпили запитвания и библиографски справки се заявява чрез  опцията „Виртуална справочна служба на сайта на библиотеката:  www.zora-sliven.net . Можете да ползвате и електронните  каталози и дигиталната  библиотека: https://blog.zora-sliven.net/.

Pin It

Facebook Comments