30/11/2021

Социалистите в Нова Загора застват категорично зад ръководството на БСП

На своя конференция общинската организация на БСП в Нова Загора прие декларация. Ето целият текст:

        

Уважаеми другари,

Социалистите от община Нова Загора считаме, че намеренията и действията на представителите на движение АБВ са в пряко и остро противоречие с целите, политиката и интересите на БСП. Подобно поведение цели излизането на партията ни от властта, което ще е пагубно за държавата, гражданите и за самите нас като социалисти.

Тежко е, че наши другари, за които сме работили по време и след предизборни кампании, които сме подкрепяли като съмишленици и съпартийци в трудни времена, по този безотговорени неприемлив начин застават на практика срещу партията, осигурила им участие във властта на най-високо равнище и присъствие в престижни европейски структури. За подобно поведение оправдания няма. За нас сега е важно да преодолеем с минимални загуби проблемите, пред които ни изправят довчерашни наши другари.

Новозагорските социалисти декларираме готовността си да работим за успешното участие на БСП в изборите за Европейски парламент, без да щадим сили и разпиляваме енергия за грешни каузи и нездрави амбиции. Убедени сме, че правителството, оглавявано от г-н Пламен Орешарски, е възможно най-добрият избор за държавата в настоящето. Доказателствата за това са във вече предприетите действия в социалната и икономическата сфера, които, вярваме, са стъпка към последващи разумни управленски решения.

Да сме единни и силни сега е жизнено важно – за бъдещето на социалистическата идея, за бъдещето на БСП и на България. Ще подкрепим активно всяко решение на Националния съвет на БСП, насочено към стабилизиране на политическата обстановка, утвърждаване водещите позиции на БСП, успешно участие в предстоящите избори и пълен мандат на правителството.

Декларацията е приета с 101 гласа „за“, „против“ – 0 и въздържал се – 0.

18.01.2014 г.                     Председател на ОбС на БСП

                                                                                                   Г. Георгиев

Facebook Comments