30/11/2021
ЦИК изработи видео за разясняване на машинното гласуване

ЦИК изработи видео за разясняване на машинното гласуване

По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия изработи три 30-секундни видео клипове, един 3-минутен видео материал и плакат, разясняващи начина на гласуване с устройство за машинно гласуване. Целта е гражданите да бъдат информирани за правата и задълженията си.

Информационните материали са достъпни на следните линкове:

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video_subtitles

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/machine-voting

Плакат:

https://www.cik.bg/upload/160867/plakat.jpg

Facebook Comments