25/10/2021
Проведе се хибридна дискусия на тема „Как да се чуе гласът на гражданите…“

Проведе се хибридна дискусия на тема „Как да се чуе гласът на гражданите…“

Бюрото на Европейския парламент в България, в партньорство с Министерството на външните работи и Представителството на Европейската комисия в България, организира днес хибридна дискусия на тема „Как да се чуе гласът на гражданите чрез Конференцията за бъдещето на Европа?“. Събитието се проведе в зала 10 на НДК и на Фейсбук страницата на ЕП в България.

Както вече сме информирали, целта е да запознае широката публика и заинтересовани страни с Конференцията за бъдещето на Европа и да насърчи гражданите да вземат активно участие в нея.

Публиката в залата на НДК и зрителите във „Фейсбук“ имаха възможност да задават въпроси към участниците.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност за европейците да повлияят на посоката, в която ще се развива ЕС. В един свят, борещ се с пандемия и търсещ решения на дългосрочни предизвикателства като промените в климата, Европейският съюз се стреми към открит, демократичен дебат с всички европейци за това кои са най-важните въпроси и за подхода към тях.

Скорошно проучване на общественото мнение показа, че 92% от европейците искат мнението на гражданите да бъде вземано предвид в по-голяма степен по въпроси, свързани с бъдещето на Европа. Конференцията цели да направи това реалност.

Всички европейци са добре дошли да участват в дискусиите, независимо от възраст, пол, образование или професия. Парламентът ще насърчава активното участие на младите хора и ще използва Европейското младежко събитие (EYE) през октомври 2021 г., за да събере техните идеи за Европа.

Как ще работи Конференцията

Цифровата платформа на Конференцията стартира на 19 април. Тя позволява на хората да споделят и обсъждат идеи онлайн, както и да организират събития из целия ЕС, ако здравните условия позволяват. Събитията ще бъдат допълнителен източник на идеи за промяна. Държавите членки също ще организират събития.

След лятото ще бъдат организирани европейски граждански съвети, в които хора от различни групи ще разискват предложените идеи. Ще има четири граждански съвета с по 200 членове, които ще работят по следните теми:

европейска демокрация и ценности, права, върховенство на закона, сигурност;

промени в климата, околна среда и обществено здраве;

по-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, млади хора, култура, спорт и цифрова трансформация;

мястото на ЕС в света и миграция.

Всеки от гражданските съвети ще заседава поне три пъти и ще може свободно да формулира приоритетите си. Препоръките им ще бъдат представени на пленарните заседания на Конференцията.

Още новини:

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/bulgarian_EPNB210716_BG-A_a

Facebook Comments