25/10/2021

Община Сливен изпълнява в срок европейските си проекти

Три инфраструктурни проекта – „Възстановяване на път, общинска собственост до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част от срутище”, „Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност” и „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие” са изпълнение успешно и в срок през 2013 г. „По тях вече е получена и безвъзмездната финансова помощ, тоест погасени са и задълженията и към ФЛАГ”, заяви  пред журналисти заместник-кметът Румен Стоилов.

Вчера  беше официалното откриване и на обекта „Корекция на река Дюлева, I-ви етап”. Крайният срок за изпълнение на проекта е 03.02.2014 г. Причина за забавянето от 8 месеца и временното спиране на проекта са рамковите споразумения, които бяха прекратени през 2012 г. и проектът размразен успешно.

Ще бъде спазен и срокът за приключване на „Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” през март. И този инфраструктурен проект е сред замразените, поради използването на рамкови споразумения и размразен през 2012 г. „Имаме спиране от 4 месеца, поради неблагоприятни климатични условия. И след всички тези спирания и преизчислявания на сроковете, крайния срок до месец март 2014 г. ще бъде спазен. Подготвят се документи за окончателно плащане, финален одит, пресконференция и финализиране на целия проект като цяло”, допълни Стоилов.

Общината работи още по проекта „Пътуване през времето, във времето и с времето” . Договорът за него е подписан на 05.01.2012 г., а крайният срок за изпълнение е 26.07.2014 г. Има одобрено спиране от управляващият орган за 5 месеца и 16 дни, което трябва да изтече на 16 април. Тогава ще бъдат възстановени строително-монтажните работи. Основната причина за спирането е препроектиране на база изисквания от Министерство на културата и Национален институт за недвижимо културно наследство, касаещи наличието на сгради, които трябва да бъдат изнесени извън рамките на крепостните стени.

Проект „Деинституционализация на деца в риск, посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск” е подписан на 05.01.2012 г. и приключва на 05.05.2014 г. Има спиране от 4 месеца, поради препроектиране, заради наличието на високи подпочвени води в кв. „Ново село”. Строително-монтажните работи в два от центровете вече са приключили, а през следващата седмица се очакват да приключат и в последния център. Проектът ще завърши в срок.

Проект „Регион Сливен, кръстопът на традиции, култури и епохи” е подписан на 13.08.2012 г. Приключва на 13.08.2014 г. Изпълнява се в срок, без забавяне.

Реконструкцията на центъра на Сливен е по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”. Подписан е на 20.05. 2013 г., а до 20.05.2015 г. трябва да бъде завършен за 24 месеца, изпълнява се в срок. В момента се провежда процедура по избор на изпълнители.

В заключение зам.-кметът Румен Стоилов заяви, че проектът „Изграждане на капацитета на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период” касае изготвянето на проекти, които ще бъдат основата за реализация на нови проекти през 2014 – 2020 г. Договорът е подписан на 31.10.2013 г. и приключва 30.04.2015 г. Проектът също се изпълнява в срок, предстоят процедури за избор на изпълнители”.

Facebook Comments