18/05/2022

Съветниците в Сливен заседават днес, гласуват заплатите си

Първо заседание на Общински съвет – Сливен за новата година ще се проведе днес. 42 точки са залегналия в предварителния дневен ред. Като първа точка местните съветници ще разглеждат Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Накратко – ще гласуват новите си заплати, като точна сума не е упомената. Припомням, че след дълги дискусии част от съветници и администрация коментираха сумата от 550-650 лева месечно, други настояваха за над 1200 лева на съветник., като проценти от заплатата на председателя на Общинския съвет и в зависимост от присъствията или отсъствията от комисии и сесии.

Сред останалите предложения за разглеждане са Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година; продажба на имоти частна общинска собственост и на общинска земя, както и отдаването на 22 терена за поставяне на преместваеми търговски обекти за продажба на печатни издания, тютюневи изделия и пакетирани стоки. Срещу това скочиха местни търговци, както вече РСН информира, с мотив, че ще бъде убит техния бизнес, общината ще се лиши от техните данъци и най вече ще останат без работа над 700 души срещу 44 нови работни места. Ще се гласува и План за работа по приватизацията в община Сливен, списък на общинските жилища по предназначение през 2014 година, обявяване на конкурс за избор на управител на ДКЦ-2 и др.

Facebook Comments