30/11/2021
Броят на започнатите жилищни сгради се увеличава

Броят на започнатите жилищни сгради се увеличава

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 27 жилищни сгради с 44 жилища в тях и с 4 844 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 52 други сгради с 7 234 кв. м РЗП. Това информират от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3.6%, а общата им застроената площ – с 2.8%, докато жилищата в тях са повече с 41.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 18.8%, а разгънатата им застроена площ намалява с 47.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 35.0%, жилищата в тях са повече с 18.9%, но общата им застроената площ е по-малко със 7.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 116.7%, докато съответната им РЗП е по-малко с 32.9%.

През второто тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 23 жилищни сгради с 32 жилища в тях и с 3 516 кв. м обща застроена площ, и на 28 други сгради с 8 220 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 15.0%, жилищата в тях – с 10.3%, а общата им застроена площ намалява с 35.0%. Броят на започнатите други сгради намалява с 53.3%, а общата им застроена площ – с 33.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са повече с 64.3%, жилищата в тях – със 128.6%, а общата им застроена площ – с 64.4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 9.7%, но тяхната РЗП нараства с 14.2%.

Pin It

Facebook Comments