28/10/2021
10 нови ГМО за използване в ЕС, но не и за отглеждане, разреши ЕК

10 нови ГМО за използване в ЕС, но не и за отглеждане, разреши ЕК

Европейската комисия разреши седем нови генетично модифицирани продукта и поднови разрешенията за още три. Растенията могат да се използват за храна за хора, както и за храна на животни, но разрешението не обхваща тяхното отглеждане.

Комисията разреши седем генетично модифицирани култури – 3 сорта царевица, 2 сорта соя, един сорт рапица и един сорт памук и поднови разрешенията за два сорта царевица и един сорт рапица, които могат да се използват за храна и фураж.

Всички тези генетично модифицирани организми са преминали цялостна и строга процедура за разрешаване, включително са получили благоприятна оценка от Европейския орган за безопасност на храните.

Решенията за разрешаване не обхващат отглеждането, според Европейската комисия, според Euractiv.ro, цитира Агрозона.бг.

Държавите -членки не постигнаха квалифицирано мнозинство нито за, нито против него, нито в Постоянния комитет, нито в последващия Комитет по жалбите.

Следователно Европейската комисия има правно задължение да издава разрешения в съответствие с получените научни становища. Разрешенията са валидни 10 години и всеки продукт, съдържащ тези ГМО, ще бъде предмет на строгите правила на ЕС за етикетиране и проследимост .

Facebook Comments