30/11/2021
Публикуван е Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Твърдица

Публикуван е Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Твърдица

Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 19.10.2021 г. на интернет страницата на общината, Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Твърдица и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища, в срок до 30 дни от публикуване на настоящето съобщение, в информационния център на общината или на e-mail: [email protected].

Facebook Comments