Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
Център за майчино и детско здраве ще бъде разкрит в Сливен – Радио СливенБГ
02/10/2022

Център за майчино и детско здраве ще бъде разкрит в Сливен

Днес  областният управител Корнелий Желязков се запозна с целта и дейностите по проекта на УНИЦЕФ „Център за майчино и детско здраве“. Проекта представиха Майя Грозданова – консултант „Закрила на детето“ и Вера Рангелова – координатор „Програми за ранно детско развитие“ към УНИЦЕФ. В срещата участваха още д-р Васислав Петров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Иван Славов – заместник-кмет на община Сливен и експерти от областна администрация Сливен.

            Целта на проекта е да реализира на практика модел на „Център за майчино и детско здраве“ с основна дейност патронажни грижи за всички бременни, родилки и деца до 3 години. Осъществяването му ще допринесе за подобряване на майчиното и детско здраве, превенция на рисковете и насърчаване на ранното детско развитие в област Сливен. Здравно-информационните, здравно-обучителните и консултативни грижи ще се предоставят от квалифицирани медицински сестри/акушерки в дома на семействата и ще бъдат съобразени с индивидуалните потребности и медико-социални рискове за здравето и развитието на децата.

Моделът на „Център за майчино и детско здраве“ и методиката за неговата дейност са изготвени от работна група към Министерство на здравеопазването и са одобрени от министъра на здравеопазването.

Центърът ще бъде разкрит като звено в съществуващата структура от системата на здравеопазването – Медицински център „Д-р Г. В. Миркович“ – гр. Сливен, към МБАЛ „Д-р И. Селимински“. По време на днешната среща беше обсъдена възможността с подкрепата на община Сливен централният офис на центъра да бъде разположен в гр. Сливен в помещения – общинска собственост, с изнесени работни места в Нова Загора, Котел и Твърдица.

Очаква да се бъде назначен персонал на центъра, състоящ се от ръководител, социален работник, технически сътрудник и медицински сестри/акушерки, обслужващи четирите общини – общо 21 души.

Проектът ще се финансира изцяло от УНИЦЕФ и ще се реализира за периода 2014-2017 г.

Г-н Желязков подкрепи осъществяването на проекта особено с оглед на това, че ще обхваща всички бременни, родилки и деца, а не само от уязвимите групи, както и че услугите ще достигнат до най-отдалечените населени места в област Сливен.

About Post Author

Facebook Comments