Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
От В и К информират за временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. „Речица“ – Радио СливенБГ
02/10/2022
От В и К информират за временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. „Речица“

От В и К информират за временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. „Речица“

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода до 30.01.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

1. По трасето на главен колектор II – по ул. „Драва“, между ул. „Ивайло“ и ул. „Петко Напетов“;

2. По трасето на главен колектор IIа – по ул. „Драва“, между ул. „Йордан Йовков“ и „Св. Иван Рилски“;

3. По трасето на Клон 18 – по ул. „Лилия“;

4. По трасето на Клон 40 – по ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Изгрев“;

5. По трасето на Клон 46 – по ул. „Милин Камък“ между ул. „„Йордан Йовков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;

6. По трасето на Клон 47 – по ул. „Йордан Йовков“ между ул. „Милин камък“ и ул. „Драва “;

7. По трасето на Клон 89 и дъждовен профил 11 – по ул. „Горска“, между ул. „Малина“ и ул. „Невен“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство

Pin It

About Post Author

Facebook Comments