Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
Декларация на ГЕРБ – Радио СливенБГ
12/08/2022

Декларация на ГЕРБ

Уважаеми г-н Председател, дами и господа народни представители,

Настоящата декларация на ПП ГЕРБ е провокирана от изявленията на г-н Лютви Местан за политиките на правителството в сектор земеделие и опита на управляващото мнозинство да заблуди българските граждани как протече процесът по договаряне на Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-2020 година и кой защити интересите на българските фермери. Единствената вярна теза, която чухме от г-н Местан на тази среща, е признанието, че ДПС е допуснала фундаментална грешка при договарянето на условията по ОСП за периода 2007 – 2013 г. , като е приела, цитирам „механизми за преки плащания на земеделски производители от Европа по южноамерикански модел, при което 6 процента от производителите получават 80 процента от размера на преките плащания или 1 млрд. и 82 млн.“ Да, в процеса на прилагането на политиките през изминалия програмен период тези грешки се отразиха на развитието на сектора по безспорен за всички начин.

            Ще си позволя да припомня, че дебатите по ОСП за програмния период 2014 – 2020 г и в България, и в останалите страни-членки започнаха много преди комисар Чолош да представи нейните регламенти в края на 2011 година. Правителството на ГЕРБ инициира широк обществен дебат, за да формираме позицията и приоритетите на България по ОСП заедно с браншовите организация и земеделските производители.            На 29 май 2013 г., когато бе избрано правителството на Пламен Орешарски, процесът на реформа на ОСП бе във финална фаза. След тази дата, за съжаление на управляващите сега, бе проведено само едно заседание на Съвета по земеделие – на 24 юни, ден преди финализирането на преговорите с ЕП и ЕК, на която формално бе приета официалната позиция на България. И вместо да си приписвате несъществущи заслуги, господа управляващи, редно е да признаете, че тя е продукт на дългогодишна работа, срещи и дискусии, с които кабинетът Орешарски няма нищо общо. Просто защото не беше в мандат по време на този процес и не би могло нито да инициира политики, нито да подкрепя такива на други страни, нито да участва в намирането на компромисни решения между страните-членки, за да защити българските земеделци.

            Г-н Местан обяви прилагането на две доброволни схеми за подпомагане на земеделските производители – преразпределителното плащане и схемата за подкрепа на малките фермери със заключението: „Това не е обещание, нито предизборно, нито каквото и да е. Това просто ще се случи! Дължи се на този премиер, който възложи съвсем ясна задача на министрите си да договорят радикалната стъпка!”. Категорична предизборна лъжа! Нито Орешарски, нито министрите му по възлагане са договаряли някакви стъпки. И за непосветените в бранша е ясно, че възможността да се приложат тези две схеми се дължи на новата ОСП, приета далеч преди встъпването на премиера Орешарски в длъжност, и с нея не е редно да се кичи нито той, нито който и да е от министрите му с екипите си, фаворизирани от управляващата коалиция. Правителството на ГЕРБ защитава тези възможности от началото на дебата по ОСП и това е лесно проверимо. И ако някой от вас отрече този факт, това означава, че не се е запознал с многобройните документи, материализиращи договореностите между страните-членки в процеса по договаряне на новата ОСП и не е разбрал какво е свършено през мандата на ГЕРБ.

            За преразпределителното плащане г-н Местан обясни, че чрез него всички малки и средни стопанства, обработващи площ до 300 декара, ще получават 45, вместо 30 лв. пряко плащане на декар и от това нямало да пострадат едрите производители, които ще продължават да получават 30 лв. на декар.”

Преразпределителното плащане е доброволна схема за прилагане по 1-ви стълб на новата ОСП. То е прието от ЕП по предложение на Франция още през 2012 година, като България в лицето на правителството на ГЕРБ е първата страна, която подкрепя това предложение. Включено е като компромисна поправка от името на всички политически групи в текстовете на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (АГРИ) и по-късно става официална позиция за междуинституционални преговори със Съвета и Европейската комисия.

            Предложените стойности на преразпределителното плащане от 15 лв не са максимално възможните. Но тази мярка ще доведе до подкрепа на пазарноориентираните малки производители – предимно зеленчукопроизводители и плодопроизводители – сектори с приоритетно значение за развитието на балансирано земеделие у нас. ПП ГЕРБ беше първата политическа сила у нас, която излезе с позиция по прилагането на новата ОСП, на 12.10.2013 год на организирана кръгла маса по земеделие, и тази позиция включваше преразпределителното плащане, дори с по-високи ставки, както и схемата за подпомагане на малките фермери.

            Целият период на договаряне на тази възможност се случи през мандата на ГЕРБ. В Комисията по земеделие и гори към Народното събрание тази категорична позиция бе представена няколко пъти и бе приета дори от тогавашната опозиция в лицето на БСП и ДПС.

            Несполучливи са и опитите на г-н Местан да лансира Схемата за подпомагане на малките фермери като акцент в политиката на правителството, в подкрепа на, цитирам: малките рискови производители, които обработват до един – два хектара, които ще получават константна субсидия от 1 250 евро без задължението да изпълняват зелените ангажименти. Защото тази схема е предложена от ЕК още през октомври 2011 г, като политиките за подкрепа на малките фермери бяха основни в целия дебат по новата ОСП.

През януари 2013 г. са гласувани двете доброволни схеми. На 13 март 2013 г. се гласува позицията по ОСП на ЕП в пленарна зала, а на 25 и 26 юни 2013 г. се финализират преговорите със Съвета и ЕК като окончателния вид на двете схеми са за малките фермери с максимална подкрепа от 1250 евро, изключване от озеленяване, до 10 % от националния пакет за директни плащания и преразпределително плащане за първите 30 хектара. Очевидно е, че в този период на договаряне България е представена от правителството на ГЕРБ. Това са обстоятелства, лесно проверими от протоколите на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет .

            В хода на тези преговори са направени над 8 800 поправки. Около 200 от тях са предложени от България в лицето на евродепутата от ЕНП/ГЕРБ Мария Габриел. Близо 70 от тях са включени и приети самостоятелно или видоизменени. Основните поправки на България по директните плащания са свързани с гъвкавостта между стълбовете, изравняването на плащанията между стари и нови членки, увеличения дял на обвързаните с производството плащания, озеленяването, тавана на плащанията, младите и малките фермери, запазването на СЕПП и др.

            От всички изложени дотук факти е очевидно, че правителството на Пламен Орешарски не е участвало в преговорите по новата ОСП. То просто прилага нейните правила.

            Това, което ние намираме за особено притеснително, е и напълно погрешното тълкувание на Схемата за подкрепа на малките фермери. Обявлението на г-н Местан, че всеки стопанин със земя до 1-2 ха ще получава годишно 1 250 евро е напълно манипулативно и въвеждащо в заблуждение, а за политически цели – чисто предизборно говорене в навечерието на евроизборите. Тази помощ не е константна величина, още по-малко е панацея за решаването на фундаменталния проблем на българското земеделие. И ако присвояването на направеното от ГЕРБ в земеделието от страна на Орешарски и ДПС е част от политическия манталитет на управляващите и често прилаган от тях инструментариум, то популистките рекламни лозунги за лесни пари за фермерите могат да предизвикат тежки икономически загуби за фермерите ако на основание това говорене те вземат своите стопански решения.

            Преди 01.08.2014 год. Правителството трябва да заяви в ЕК ще прилага ли схемата за дребни земеделски стопани и с какъв бюджет като % от пакета по СЕПП при максимално възможен от 10%. Този %, ограниченията в размерите на земеделската площ за дребните фермери – съгласно регламента минималната площ е 5 дка, а максималната 60 дка, както и подадените заявления по СЕПП и тези за участие в схемата през 2015 год. ще определят и размера на подкрепата за дребните фермери, като тя ще е не по-малко от 500 евро и не повече от 1250. Схемата ще се прилага от 2015 год. А избралите да участват в схемата дребни земеделски стопани НЕ могат да участват по СЕПП; по схемите, обвързани с производството;преразпределително плащане; плащане за млади земеделски стопани, плащане за райони с природни ограничения и плащанията за екология и климат. Това е изключително важно за земеделските производители, но цялата истина или съзнателно бе премълчана от г-н Местан или просто все още управляващите се запознават с възможностите на ОСП, което трудно кореспондира с прокламираното „открито управление„ на кабинета Орешарски.

            Изискванията на схемата не позволяват стопанините с 1-2 ха земя да получават безусловно 1250 евро годишно, както обяви г-н Местан. Това е просто една възможност за подкрепа на малките фермери, която ще им спести разходите по администрирането на подпомагането и ще им гарантира устойчив постоянен годишен доход с минимални изисквания. Но участието им в тази схема би ограничило развитието им към пазарна конкурентноспособност и разширяване, предвид ограниченията за неучастие в другите възможни схеми по 1-ви стълб, посочени по-горе. Затова малките стопани трябва да направят информиран избор и не бива да бъдат подвеждани. Отговорността от подобно говорене лежи на плещите на политиците и ако г-н Местан и неговите колеги не си дават сметка за това, нека не забравят, че земеделските стопани рискуват реални икономически загуби.

Политическата отговорност от безотговорното говорене с политически предизборни цели се понася от политиците на избори, и те нямат официален материален измерител. Но за грешно взетите решения заради това говорене земеделските стопани рискуват реални икономически последствия!

About Post Author

Facebook Comments