28/06/2022
Заключителна пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа за одобряване на предложенията

Заключителна пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа за одобряване на предложенията

На 29 и 30 април пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа ще се събере за последен път в Страсбург, за да финализира своите предложения. След две сесии (в края на март и началото на април), на които бяха обсъдени проектодокументи, внесени от деветте работни групи, пленарната сесия на Конференцията ще одобри окончателния набор от предложения. Те ще бъдат приети с консенсус. Пленарното заседание в събота ще бъде посветено на обратната връзка с представителите на гражданите и техните позиции по предложенията.

Кога: 29 април 2022 г., петък, и 30 април 2022 г., събота (включително подготвителните заседания и заседанията на политическите групи)

Къде: Европейският парламент в Страсбург

Предложенията обхващат следните теми:

– Здравеопазване

– Европейска демокрация

– Миграция

– Ценности и права, върховенство на закона, сигурност

– Образование, култура, младеж

– По-силна икономика, социална справедливост и работни места

– Изменение на климата и околна среда

– ЕС в света

– Цифрова трансформация.

Изпълнителният съвет ще представи окончателния доклад от Конференцията на председателите на институциите на ЕС на 9 май в Страсбург.

Контекст

Проектопредложенията на пленарната сесия се основават на препоръките, направени от европейските граждански панели, на информацията, получена от националните панели, и на идеите, събрани чрез многоезичната цифрова платформа, както и на обмена на мнения, проведен по време на предишните пленарни сесии на Конференцията и на заседанията на работните групи.

Facebook Comments