28/10/2021

Представиха нова програма за динамично развитие на икономиката

В Областна администрация – Сливен се проведе информационна среща за представяне на проекта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Тя беше организирана съвместно с Областен информационен център – Сливен.

Лекторът Николай Тодоров – експерт външен оценител по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, представи проекта на новата оперативна програма в подкрепа на българската икономика. Той предстои да бъде финализиран и изпратен в Европейската комисия за официални преговори през юни 2014 г.

Целта на новата програма е постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност. Приоритетните направления за развитие на науката и научните изследвания са:

       енергийна ефективност, зелени и еко-технологии;

       здраве, медицина и качество на живота, био-технологии и екологично чисти храни;

       нови материали и технологии, вкл. инженерна индустрия (електроника, електротехника, машиностроене);

       информационни и комуникационни технологии;

       културно-историческо наследство.

ОПИК ще подкрепя и сектори, които:

       са експортно-ориентирани (без да се експлоатират базисни суровини, като дървен материал и др.);

       имат висока добавена стойност;

       имат потенциал за съживяване на регионалното и местно развитие в райони със забавен или отрицателен икономически ръст; и/или

       са стартиращи и имат висока степен на иновативност и база за конкурентоспособност.

Приоритетни сектори за подкрепа са: високотехнологичните (Компютри и електроника; Филмова и ТВ индустрия; Информационни технологии; Информационни услуги) и средно високите (Химическа промишленост; Каучук и пластмаси; Неметални изделия; Метални изделия; Електрически съоръжения; Машиностроене; Автомобили; Превозни средства).

Размерът на средствата по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е 1 413 910 хил. евро, от които 1 201 824 хил. евро (85% от средствата) представляват финансиране от ЕС и 212 086 хил. евро (15% от средствата) национално съфинансиране.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОПИК 2014-2020 г. http://new.sliven.net/res/news/138871/Presentation_OPIC_14-20.pdf

Facebook Comments