21/01/2022

Униформени денонощно обикалят по селата заради обирджии

Патрулите на жандармерията по селата са на крак и в почивните дни. Униформените продължават с денонощните обиколки заради набезите на обирджии. Крадци на дребно и шофьори без книжки са основният контингент на жандармерията, откакто тя влезе в селата.

Към момента областният управител Корнелий Желязков е поискал от кметовете на общини да заявят потребностите от хора за опазване на обществения ред в населените места на съответната община. Предстои обобщаване от областния управител и съгласуване с МВР на населените места, в които ще се осъществяват дейности в рамките на Национална програма „Сигурност“. Тя е на Министерство на труда и социалната политика и се изпълнява съвместно с МВР. На регионално ниво програмата се осъществява в сътрудничество между областния управител, ОД на МВР – Сливен и Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен. След това заявките се изпращат в ДБТ. Редът, условията, организацията на работа и взаимодействието между областните администрации и териториалните поделения на МВР и Агенция по заетостта са разписани в съвместна процедура.

Националната програма „Сигурност“ е утвърдена със Заповед № РД 01-224 от 02.04.2014 г. на министъра на труда и социалната политика. Основната й цел е намаляване безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности, допринасящи за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в населени места, особено в райони с високо равнище на безработица.

По програмата ще се назначават хора с основно и по-високо образование, като предимство ще имат работилите в охранителни дейности. Ще се финансират трудовите възнаграждения на наетите в размер на 340 лв., както и дължимите осигурителни плащания за сметка на работодателя. Заетостта ще е до 8 месеца за едно лице при пълно работно време на длъжност „пазач – сътрудник по опазване на обществения ред“.

Лицата ще изпълняват важни функции по опазване на обществения ред. Те ще сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления, настъпване на бедствия, аварии и др. В рамките на своите правомощия ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като при констатиране на такива случаи ще уведомяват органите на МВР. Наетите лица също така ще оказват помощ на по-възрастните и на хората с увреждания.

 

Сн. РСН, архив

Facebook Comments