18/05/2022

Днес в Сливен е официалното откриване на Природозащитен туристически център „Сините камъни“

Сградата в северната част на пазара е изградена по проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Сините камъни“ и е на стойност 3 млн. 680 хил. и 687 лв, като 3 млн. 128 хил. 584 лв са европейски средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са от държавния бюджет. Дейностите в него включват опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания на растения и животни; проучвания върху прилепите, бозайниците, птиците; изграждане на туристическа инфраструктура – кътове за отдих, маршрути, табели и други дейности. Извън проекта с допълнителни средства от Изпълнителната агенция по горите е изградена система за видеонаблюдение и СОТ, съобщиха от ръководството на парка.

 

Facebook Comments