Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
Вдигат пенсиите – Радио СливенБГ
10/08/2022

Вдигат пенсиите

На свое заседание, проведено на 27 май 2014 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2014 г.  пенсиите, отпуснати до 31 декември 2013 г., да бъдат осъвременени с 2,7 на сто. Решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Актуализацията се извършва с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. За 2013 г. отчетеният от Националния статистически институт средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени е 0,4 на сто, а нарастването на осигурителния доход е с 5,0 на сто.

About Post Author

Facebook Comments