18/05/2022

Ясни са победителите на фолклорния празник „На събор край Тунджа 2014“

Около 500 самодейци – групови и индивидуални изпълнители от около 60 колектива, взеха участие в тазгодишния Регионален фолклорен празник „На събор край Тунджа 2014″. Домакин на събора за трети път беше сливенското село Крушаре.

„Радвам се, че тази година фолклорната традиция „На събор край Тунджа“ се провежда в село Крушаре. Днес, тук участие ще вземат  повече от 60 състава от общините Сливен, Ямбол, Опан и Чирпан, които ще покажат обичаи от пролетните и летните обредности, трудови обичаи, детски игри и надигравания“, каза кметът на Сливен Кольо Милев, който заедно с  народният представител Деян Дечев, кметът на село Крушаре Димо Станков, зам.-кметът Иван Петров, общински съветници, кметове на населени места от Общината, много жители и гости на с. Крушаре, откри поредния регионален събор.

„Преди около двадесет години родолюбиви крушарци поставиха началото на този събор. Щастлив съм, че след толкова години ние за трети път сме негови домакини“, припомни кметът на Крушаре Димо Станков. „Днес отново всички ние сме в центъра на селото и с нетърпение очакваме отново да пеем стари български народни песни и да играем традиционните български хора. Да представим българските обичаи свързани с бита и поминъка на нашите предци, запазени в паметта на нашите баби и дядовци. Да дадем възможността на нашите потомци и деца да ги опознаят, да ги запомнят и да ги предадат на своите деца“, каза още Станков.

За участниците в празника „На събор край Тунджа 2014 г.“  бяха подготвени две сцени, като съборът имаше конкурсен характер. Участниците бяха оценявани от жури с председател д-р Владимир Демирев, етнолог от историческия музей в Сливен и членове хореографът Станка Иванова, Ваня Шишкова, началник отдел „Култура, образование и вероизповедание“ към община Сливен и представителят на сдружение „Читалища“ – Сливен Красимира Абраамян.

По време на събора се проведоха конкурси за цялостно и автентично представяне на обред, конкурс за най-добър традиционен костюм и обреден реквизит, конкурс за изпълнение на обреден танц от конкретен обред, конкурс за надиграване – танцови групи, които изпълняват местни хора.

В категория детски колективи първо място зае Детски танцов състав „Здравец“ от 11 до 14 години с. Гавраилово и с. Селиминово. Второ място зае отново Детски танцов състав „Здравец“ във възрастова група от 7 до 10 години, а трето място зае Детски танцов състав при читалището в с. Бяла. Поощрителна награда в тази категория получи Детски танцов състав „Здравец“ във възрастова група от 4 до 6 години.

Тази година в категория надиграване на танцови групи първо място не се присъди. Второто място бе поделено от фолклорен танцов състав „Тракийска китка“, с. Селиминово и с. Гавраилово и фолклорен танцов състав при читалището в с. Ковачите. Трето място в тази група зае фолклорния танцов състав при читалището в с. Бяла.

Първо място в категория изпълнение на обреден танц „Буенек“ зае женския фолклорен състав при читалището в с. Блатец. Второ място зае самодейният фолклорен състав „Тракиец“ при читалището в с. Биково, а трето място бе за групата за автентичен фолклор при читалището в с. Камен.

В категория „Обичаи“, първо място взе обичаят „Сватба“ на фолклорния състав при читалището в с. Жельо войвода. Второто място бе поделено между фолклорният състав при читалището в с. Калояново и обичая им „Еньовден“ и обичая „Повранки“ на фолклорен състав при читалището на с. Поляна, общ. Стралджа. Трето място бе присъдено на фолклорния състав при читалището в с. Кабиле и обичая им „Рязане на брада“. В тази категория журито присъди две поощрителни награди. Те бяха връчени за обичая „Лазарки“ на фолклорен състав при читалището в с. Глуфишево и за обичая „За пролетна моминска обредност“ на фолклорен състав при читалището в с. Чокоба.

В тазгодишния  Регионален фолклорен празник „На събор край Тунджа 2014″ бяха връчени още и две специални награди. Те бяха дадени на фолклорен състав при читалището в с. Жельо войвода за най-добър традиционен костюм и обреден реквизит, а за цялостно представяне награда взеха и колективите на НЧ „Искра 1929“ с. Крушаре.

Стремежът на организаторите и участниците е да поддържат жива народната традиция. Да се съхранява, проучва и най-вече предава на младите поколения богатото фолклорно наследство, което е основата на българската култура и ни прави уникални в семейството на европейските народи. За участие се канят селищата от цялото поречие на река Тунджа както и селищата от Югоизточна България. Организатори на празника бяха община Сливен, кметство Крушаре и Народното читалище „Искра 1929“ в селото.

Facebook Comments