29/11/2021

Граждански организации настояват за синя зона, велоалеи и правила при паркиране в Сливен

           От Сдружение ”Св. Георги Победоносец“ и Сдружение „Брезичка” са подали сигнал до кмета на Сливен с тревога „от липсата на правила и контрол при паркирането на автомобилите в Община Сливен, както и от тяхното безнаказано пребиваване в пешеходните зони”. От организациите настояват за „решителни действия, които закона Ви позволява, за да бъдат урегулирани обществените отношения, свързани с движението на превозни средства и пешеходци в законоустановените норми и правила.

           Със съдействието на съответните държавни и общински органи и организации да се въведе ред при паркирането на автомобилите в Община Сливен, като нарушителите да бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. Да се създаде „синя зона” зона за паркиране.       Да се въведат мерки за възпитание у всички участници в движението, да спазват стриктно правилата за това и да се движат само в зоните, които са определени за тях, от Закона за движение по пътищата. Настояваме всички пешеходни зони да бъдат обезопасени така, че автомобили и моторни превозни средства да нямат достъп до тях. . Всички подходи към училища, детски градини и обществени сгради да бъдат изградени изкуствени прегради за ограничаване на скоростта (така наречените легнали полицаи), отговарящи на съответните изисквания и да бъдат поставени съответните пътни знаци. Да бъдат възстановени всички предпазни съоръжения (решетъчни огради) по главните булеварди и артерии на гр.Сливен. . Подходите към пешеходните пътеки да бъдат почистени от храсти и треви, които пречат на видимостта на шофьорите. Същите да бъдат релефни и оцветени в сигнални цветове. Наложително е и да се поднови уличната маркировка. Да бъдат възстановени съществуващите велоалеи, до състояние годно за ползването им по предназначение, както и да бъдат създадени нови такива. Ликвидиране на незаконните гаражи на тяхно място изграждане на зелени площи детски площадки и места за отдих на нашите съграждани”.

Настоява се и в проекта „Интегриран градски транспорт на Сливен” да залегнат нови велоалеи не само в зоните за отдих, а и във всички части на града.

Facebook Comments