21/01/2022

Областната администрация в Сливен подкрепя дейността на УНИЦЕФ-България

Областният управител Корнелий Желязков беше домакин на работна среща по проектите на УНИЦЕФ в област Сливен „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” и „Център за майчино и детско здраве”. Участваха Ева Жечева – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Антоан Дернез – от УНИЦЕФ-Франция, Милена Харизанова и Вера Рангелова от УНИЦЕФ-България и представители на заинтересовани институции в проекта от област Сливен.

Френският гост, като представител на финансиращата организация на проектите, е тук, за да се запознае на място с напредъка им до момента и какви проблеми има при реализацията им. Той каза, че ролята на УНИЦЕФ във Франция е свързана най-вече със застъпничество на правата на децата и набиране на средства за деца в нужда. За да имат успех такива инициативи са важни обаче не само ресурсите, но и волята и ангажимента на онези, които могат да променят живота на децата.

От своя страна г-н Желязков и г-жа Жечева подчертаха силната ангажираност на държавата и държавните и местни институции за успешното осъществяване на двата проекта в област Сливен. Техните цели са в съответствие със стратегическите документи, очертаващи насоките за развити на област Сливен и идентифицираните местни приоритети и потребности, свързани с развитието на децата и защитата на техните права.

К. Желязков допълни, че областна администрация Сливен подкрепя силно дейността на УНИЦЕФ-България, осъществявана в област Сливен. Израз на тази подкрепа е партньорството при реализацията на проектите „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” и „Център за майчино и детско здраве”.

Участниците в работната среща запознаха г-н Дернез с осъществените досега дейности. Той каза, че е много удовлетворен от това, че са направени много практически неща, така че взетите на високо равнище решения да намерят конкретно изражение на място.

Областният управител благодари за положените от УНИЦЕФ усилия. Той завърши с думите: „Освен капацитета на УНИЦЕФ, от който сега се възползваме, очаквам да изградим и свой собствен, както и да създадем свое ноу-хау, така че добрите резултати да бъдат мултиплицирани и на други места в областта и страната“.

 

Facebook Comments