Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
Продължава обсъждането на общински план за развитие за следващия програмен период – Радио СливенБГ
02/10/2022

Продължава обсъждането на общински план за развитие за следващия програмен период

Както вече Радио Сливен Нет информира, днес в зала „Май” се провеждат две обществени обсъждания във връзка с проекта на Плана за развитие на Община Сливен. При откриването, в което участваха експерти, граждани, общински съветници, общински служители и представители на ръководния екип на общината, заместник-кметът Румен Стоилов обяви, че целта на форума е да определят целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на общината. Най-същественото е да бъде изготвен, одобрен и приет общински план за развитие за следващия програмен период, обобщи Стоилов, като коментира, че е важно да бъде чуто мнението на гражданите, съобразно нуждите и потребностите на населението на общината. По думите на кмета на Община Сливен инж. Кольо Милев, точно затова се търси и експертизата на специалисти. Днес участие в общественото обсъждане взеха доц. д-р Марин Русев, Ръководител катедра „Политическа география, Регионална география и Икономическа и социална география” в Софийския университет и доц. д-р Косьо Стойчевспециалист поИкономическа и социална география Регионално развитие и политика”.

 За географията в полза на Сливен родения тук доц. Марин Русев говори преди време в студиото на Радио Сливен Нет. Днес той отново коментира, че има традиционен проблем в статистиката – представят се абсолютни цифри, което не е достатъчно да се реши проблем. По думите му, ако положим като географска основа територия, географски и културен потенциал, ще видим и други истини. Затова е подготвен географския паспорт на общината, където се работи не с разпокъсани данни за квадратни километри и тонове продукция в мерни единици, а се унифицира статистиката за дадена част от територията и се разглежда като част от цялото. И все пак – някои цифри: Сливен е най-голямата по територия община в страната – 1,2 % от територията на страната, тук живее около 1,7 % от населението, БВП – 1.4 % – тоест върху по-малко територия се произвежда относително по-голям БВП. Той, обаче, се прави от 1.7 и се консумира от толкова – това означава относителен недостиг, обръщаме статистиката в анализ.

Сливен е характерен и с групи население с ниска степен на образование и минимална възможност за трудова реализация, което веднага налага работа по програми за повишаване на образователната степен, заетост в дългосрочен план и трудовата квалификация на това население в професии, изискващи по-ниско образование.

Тази проблематика засегна и доц. д-р Косьо Стойчев, който допълни негативната тенденцията, че до 2023 година в региона се очаква само спад на броя на населението. Почти три пъти повече е ромско население в областта, в сравнение с останалите региони в страната, като 5 % е неграмотността при 1 на сто за страната.

Всяка община трябва да има 7-годишен план за развитие,. обърна внимание още доц. Стойчев. Регион Сливен от планов стратегически за Югоизточна България се е превърнал в регион с второстепенно значение. Непознаването на външните пазари той посочи като един от основните проблеми. В момента доцентът вижда добро развитие на аграрния и индустриалния сектор за сметка на сектора услуги в региона, което ни отличава от общата тенденция за страната

И още за перспективите: Сливенската община разполага с около 4.8 % от лозовите насаждения от България. Това налага изводът, че не трябва само с носталгия да си спомняме за промишлената слава на града ни и не е никак фатално да преориентираме акцентите към свръхспециализация в сферата на лозаро-винарството, дегустацията, туризма. От цифрите към ползата от тях води и друга справка – в общината се отглеждат над 4 процента от свинете в България, очевидно това подсказва, че от виното трябва да се върви към мезетата и скоро да има нов бранд на пазара – например луканка „Сливен”, продължи с разсъжденията доцент Русев. Тук са и близо 5 процента от горските масиви на страната, което значи потенциал за развитие на дърводобивна, преработваща промишленост, еко- и ловен туризъм. Фактът, че тук се реализират едва около 0,6% от броя на всички реализирани нощувки в страната означава, че потенциалът не се използва достатъчно, заяви още доц. Русев. Така че, географският паспорт показва кой е проблемът и какви са възможните направления за решаването му, обобщи географът.

В 14 ч. форумът продължава с обществено обсъждане на Приоритетна област 2. Жизнен стандарт и качество на живот, дефинирана в проекта на плана. Проектът на Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 2014 – 2020 г. е достъпен в секцията на Общинския план на интернет страницата на Община Сливен. Моля, предварително да се запознаете с електронния вариант на проекта за Общинският план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Сливен.
Сн. Радио Сливен Нет

About Post Author

Facebook Comments