28/10/2021

Обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване

Община Сливен обяви обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа и участъци от републикански пътища за съвместно поддържане с АПИ – ОПУ – Сливен на територията на община Сливен, за зумен сезон 2014-2015г.

Обществена поръчка с предмет:

„Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна общинска пътна мрежа и участъци от републикански пътища за съвместно поддържане с АПИ – ОПУ Сливен на територията на Община Сливен, за зимен сезон 2014-2015 г.”

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0018

Документация за участие 
 [Дата на публикуване – 27 юни 2014 г., размер на файла – 1,26 MB]

Документацията ще бъде достъпна до 17:00 часа на 21.07.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката.

Забележка: За участниците в процедурата – за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.

Facebook Comments