21/01/2022

Ромски представители поискаха и узаконяване на жилищата в „Надежда” и „Никола Кочев”

Кметът на Сливен проведе среща за проблемите на ромското население= Подобрения в инфраструктурата в няколко ромски махали ще извърши тази година община Сливен. В с. Сотиря се предвижда благоустрояване и ремонт на уличната мрежа, а в ромската махала на с. Жельо войвода в момента се изгражда спортна площадка. Подготвят се спортна и детска площадка в кв. „Речица”. Това са само част от дейностите, предприети от общината, посочи кметът Кольо Милев вчера по време на кръгла маса с членовете от Местната активна група (МАГ). Организацията представлява ромския етнос в града, а целта на дискусията бе да очертае основните проблеми, чието решение да залегне в Общинската програма за интеграция на ромите до 2020 г. , съобщават от пресцентъра на общината.

В кръглата маса се включиха още националният координатор на програмите на Европейската комисия и Съюза на Европа – „РОМЕД2” и „РОМАКТ” Орхан Тахир, председателят на „Ромската академия за култура и образование” Стела Костова, представители на ромската общност от Сливен, неправителствени организации, Бюро по труда, експерти от общинска администрация.

Високият процент на отпадане от училище на ромските деца, безработицата, ниската здравна култура, лошата среда на живот – това са проблемите, които дискутираха участниците. Доброволците от МАГ обърнаха внимание, че около 35% от ромите в Сливен са здравнонеосигурени и се оплакват от липса на информация за здравното осигуряване. Затова поискаха теренна работа по кварталите, организиране на информационни кампании за здравно образование, както и създаване на социален кабинет за неосигурените за предоставяне на минималния пакет от здравни услуги.

Безработицата е другият основен проблем на ромското население, обвързан с липсата на образование и квалификация. Според представителите на МАГ високата безработица води до бедност, търсене на препитание в чужбина и престъпност. Затова те поискаха назначаване на повече трудови ромски медиатори по кварталите, възможности за стажуване на млади роми до 29 години, обучения по предприемачество за младежите от ромските квартали.

85 % от ромските ученици посещават училище, но около 20 % не ходят редовно или отпадат от него. Според данни на РИО – Сливен, община Сливен е на първо място по отпадане на ученици в страната. Основни причини за това са миграцията, ранните бракове и дискриминацията в училище. Доброволците от МАГ са готови да съдействат за организирането на беседи, свързани с превенцията на ранните бракове. Членовете на МАГ искат още осигуряване на средства от общинския бюджет за 2014/2015 г. за транспортиране до градските училища за около 140 ученици от кв. „Надежда”. Осигуряване на безплатен междуселищен транспорт за учениците от 9 до 12 клас като тези средства след промени в наредбата да се заплащат от общината.

„Безработицата, осигуровките за здраве и образователната интеграция на ромското население са проблеми с национален характер и основните лостове за решаването им са в държавата. В Сливен живее значителен брой ромско население и тези проблеми са ни добре известни. С възможностите на местната власт се опитваме да решаваме някои от тях – да подобрим средата, в която живеят, да работим по проекти за образованието им, да повишаваме здравната култура“, коментира кметът и даде за пример съвместната работа с организацията „Лекари на света“, която работи в „Надежда“, проектите на общината за реинтеграция на отпадналите ученици.

„В кв. „Надежда” община Сливен е планирала да ремонтира улица в близост до центъра на квартала. Скоро ще се завърши спортната и детската площадка в „Надежда”. Ще се премахне нерегламентираното сметище, а също така се очаква да приключат и ремонтните дейности в читалищната сграда на квартала. Подготвяме проект за изграждане на ОДЗ в квартала“, каза кметът. Прави се възможното постоянно да има вода, действаща канализация и осветление в ромските квартали намиращи се в града, а също така и в малките населени места в общината.

Милев посочи, че през 2013 година община Сливен е ремонтирала улици в ромските махали на селата Крушаре и Самуилово, които тази година ще бъдат запечатани. Асфалтиране на улици е имало и в ромския квартал на с. Селиминово.

Ромските представители поискаха и узаконяване на жилищата в „Надежда” и „Никола Кочев”. Едва между 5-10 % от къщите в кв. „Надежда” са законни. Кварталът е разположен върху индустриална зона. МАГ предлага работна среща с компетентните общински служители, на която да бъдат обсъдени проблемите с незаконното строителство. Доброволците на ромската организация искат и помощ за изваждане на документи за самоличност и адресна регистрация на населението, откриване на партиди за ток и вода и обсъждане на възможности за осигуряване на свободни общински парцели

Facebook Comments