18/05/2022

Световно-застрашен вид гнезди в поставените на територията на Природен парк „Сините камъни”

 

Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. .

Вече завърши проверката на над 600 къщички за пойни птици, 150 за сови и 150 за прилепи на територията на парка.

Най-голям успех има сред гнездилките за насекомоядни. Заети са 177 от поставените 600 гнездилки, което е близо 1/3 от поставените гнездилки или 29,5%.

Сред тях, гнезда на: голям синигер – 29 двойки; син синигер – 16 двойки; полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) – 18 двойки; 2 гнезда са с вероятно гнездене на полубеловрата мухоловка (cf Ficedula semitorquata); 10 гнезда са на неопределен вид мухоловки от род Ficedula sp.; 45 гнездилки са заети от неопределен вид синигери (Paridae);   22 гнездилки са на неопределен вид мухоловки (сем. Muscicapidae); 1 къщичка е заета от градинска червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus); 1 къщичка е заета от Ficedula parva; 2 гнезда са на горска зидарка (Sitta europaea); 31 двойки са на неопределен вид птица – Aves sp. (не може да бъде посочен род или семейство).

По време на проверките, в гнездилките е установено поколение от 771 яйца или малки птици (240 яйца и 431 малки на различна възраст). Възможно е някои от двойките да са отгледали няколко поколения, което означава, че поне 1000 млади птици са се „появили на бял свят“ в нашите гнездилки.

Интересно в случая, че в гнедилките има много голям процент на мухоловки, сред които световно-застрашения вид „полубеловрата мухоловка“, считана до скоро за изключително рядка в горите на България.

За съжаление нито една от гнездилките за сови не бе заета за момента, а в къщичките за прилепи открихме само един прилеп. Това обаче може да стане идните години…

В дейностите по поставяне на къщичките, освен експертите на ДЗЗД „Обединение „Кутелка“ участваха и над 150 деца от училищата в Сливен.

От ДПП „Сините камъни” и ДЗЗД Обединение Кутелка призовават хората да не крадат и свалят гнездилките от гората. Целта им е да заместят старите, хралупести дървета, за да загнездят птиците, които живеят там. Поставени в домовете или градините ви, те няма да имат същия успех. Къщичките за прилепи пък имат живот над 20 години и ако останат в гората ще помогнат още дълги години да се увеличават прилепите в парка, които се хранят с насекоми и пазят и горите.

Facebook Comments