28/06/2022

Ще има ли протест под Бряста?

31 съветници присъстваха в началото на днешната сесия на Общинския съвет в Сливен. Бе оттеглено  предложението за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за поставяне на преместваеми търговски обекти чрез публично оповестен конкурс. Терените са разделени в три групи по три обекта. Мотив за оттеглянето – проблеми с документацията и схемата. Очакваме да разберем дали ще се състои оповестеният протест на търговци под Стария бряст след оттегляне на предложението, което трябва да се разгледа и по комисии.

Председателят на местния парламент Мария Григорова оттегли предложението за промени в съставите и ръководствата на постоянните комисии.

Facebook Comments