30/11/2021

Форум за българо-американско сътрудничество със сливенско присъствие

 

Янко Янков – главен специалист Отбранително-мобилизационна подготовка в Областна администрация Сливен, участва в Международната конференция „110 години българо-американско сътрудничество“. Форумът се проведе в Гарнизонен военен клуб – Бургас, а организатори бяха Асоциация Колеж по отбраната на НАТО – България (АЗКОН), област Бургас, със съдействието на Министерство на отбраната на Република България и на Областно управление Бургас. Форумът беше открит от о.р. полк. Величко Белников – председател на АЗКОН – Бургас. Участие взеха комодор Митко Петев – командир на Военно-морска база – Бургас, старши офицери от Военноморските сили, Военновъздушните сили и Сухопътни войски, о.р. полк. Милушев – бивш командир на Военновъздушна база „Равнец“, експерти от Министерство на отбраната, областна администрация Бургас, община Бургас и др.

 

Конференцията протече под надслов „Овладяване на новото бъдеще” и акцент „Сътрудничеството с Резерва в гражданската „публична сфера” – реален коректив на инициативите за сигурност и отбрана”.

 

Работата на конференцията беше организирана в два тематични блока: „Адаптиране към защита на българската национална кауза“ и „Интеграционен процес към стратегическо партньорство“.

 

По време на първия тематичен блок бяха разгледани контактите на участниците в интеграционния процес, положили началото на българо-американските отношения. Специфичните теми представиха взаимното опознаване чрез литература, език, култура и образование. Дискутирана беше и съпричастността на американските мисионери към идеите на Българския възрожденски елит за свободна и независима държава, както и прерастването на дипломатическите отношения в интеграционен процес.

 

По време на втория тематичен блок беше представен интеграционният процес на сътрудничество между България и САЩ в областта на политиките на стратегически виждания на НАТО. Темите бяха фокусирани върху ролята на България в изграждането на стратегията на НАТО за Балканите и стратегическото планиране в контекста на Интелигентната отбрана. Акцентира се върху предизвикателствата към сътрудничеството след редуциране на силите на САЩ в Европа. Дискутирано беше използването на съвместните съоръжения, изградени на наша територия, както и перспективите за подготовка на многонационалните сили, участващи в мисии. Бяха представени и възможностите за бизнеса и мястото му в тези политики.

 

 

 

 

 

Facebook Comments